Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Migneint

Ystafell gynhadledd fawr ac ystafell ar gyfer hyfforddiant wedi ei leoli ar y llawr gwaelod gyda nenfwd uchel a digon o olau naturiol.

Theatr – hyd at 150 o bobl

Cabaret – hyd at 50 o bobl

Gwledda – hyd at 64 o bobl

Ystafell fwrdd – hyd at 34 o bobl

Siâp U – hyd at 24 o bobl

Dosbarth - hyd at 24 o bobl

Cyfleusterau yn yr ystafell yn cynnwys:

  • Gall defnyddio taflunydd cludadwy yn yr ystafell
  • Sgrin tafluniad mawr (2mx2m)
  • WiFi neu gyswllt rhyngrwyd gwifrog
  • Socedi pŵer o amgylch yr ystafell
  • Bleindiau tywyll ychwanegol ar gyfer cyflwyniadau.

Mae’r ystafell drws nesaf i ystafell Carneddau ac yn berffaith i’w ddefnyddio ar gyfer eich lluniaeth, gweithdai ac arddangosfeydd os yw eich cynhadledd yn Carneddau. Gall cysylltu’r ddwy ystafell drwy linc fideo.

Mae’r drysau ar ochr yr ystafell yn agor allan i gwrt agored.

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gwybodaeth ysafell Migneint.


>> Yn ôl i ystafelloedd.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.