Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Llety

Does gennym ni ddim llety ar y safle. Fodd bynnag mae sawl llety o safon gerllaw a rhai o fewn tafliad carreg i’r ganolfan. Rydym wedi dod i gytundeb i gynnig cyfraddau ffafriol gyda rhai o’r lletyau. Byddem yn fwy na bodlon trefnu eich llety ar eich rhan.

Gwesty Meadowsweet, Heol yr Orsaf, Llanrwst  LL26 0DS

Gwesty Meadowsweet, Heol yr Orsaf, Llanrwst LL26 0DS

Mae’r holl ystafelloedd gwely yn en-suite gyda theledu, sychwr gwallt a chyfleusterau paned. Mae cysylltiad Wi-fi am ddim ymhob man yn y gwesty. Gall y gwesty gynnig prydau o safon gyda’r nos yn eu bwyty ‘Lle Hari’. Maen nhw’n cynnig prydau Cymreig traddodiadol wedi eu coginio yn defnyddio cynnyrch lleol.

Cliciwch yma i ymweld â’u gwefan.

Pellter: 2 funud yn cerdded.

Gwesty'r Eagles, Sgwar Ancaster, Llanrwst  LL26 0LG

Gwesty'r Eagles, Sgwar Ancaster, Llanrwst LL26 0LG

Mae’r gwesty 18fed ganrif dymunol hon ar lannau Afon Conwy. Mae awyrgylch cyfeillgar yno ac fe allwch chi fwynhau prydau gyda’r nos ym mwyty’r gwesty.

Cliciwch yma i ymweld â’u gwefan.

Pellter: 5 munud yn cerdded.

Bryn Bella, Lôn Muriau, Betws y Coed LL24 0HD

Bryn Bella, Lôn Muriau, Betws y Coed LL24 0HD

Mae Bryn Bella yn cynnig llety gwely a brecwast en-suite. Mae gan bob ystafell, deledu, chwaraewr Dvd, sychwr gwallt, oergell, meicrodon, coffor a chyfleusterau paned. Mae cysylltiad Wi-fi am ddim. Dydy Bryn Bella ddim yn cynnig prydau gyda’r nos ond mae digonedd o fwytai o safon gerllaw yn Llanrwst a Betws-y-coed.

Cliciwch yma i ymweld â’u gwefan.

Pellter: 10 munud yn y car.

Tafarn y Groes Inn

Tafarn y Groes Inn

Mae Tafarn y Groes Inn yn westy a bwyty annibynnol yn Nhyn yn y Groes, Conwy. Mae’n sefyll uwchben Aber ysgubol Conwy ac mae golygfeydd godidog o’r gwesty ynghyd â bwyd rhagorol a 14 ystafell wely.

Cliciwch yma i ymweld â’u gwefan.

Pellter: 15 munud yn y car.

Princes Arms Hotel

Princes Arms Hotel

Mae Gwesty y Princes Arms yn hafan brydferth naturiol sy’n adnabyddus am ei leoliad bendigedig a bwyd o safon.

Cliciwch yma i ymweld â’u gwefan.

Pellter: 5 munud yn y car.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.