Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cynllunio eich digwyddiad perffaith

Mae trefnu cynadleddau a chyfarfodydd yn gallu bod yn dasg anodd, ond yma yng Nglasdir mae gennym ni’r hyn sydd arnoch chi ei angen i wneud eich digwyddiad yn un llwyddiannus. Fel Menter Gymdeithasol lwyddiannus, mae ein statws nid-er-elw yn golygu ein bod ni’n cynnig pecyn hyblyg a fforddiadwy i gwrdd â phob cyllideb, ac mae pob ceiniog yn mynd tuag at wella’r cyfleusterau yng Nghlasdir ynghyd â gwella’r gymuned.

Gyda dewis o ystafelloedd ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd, mae ein dull hyblyg o weithio yn cynnig llawer o gyfleusterau i’ch bodloni. Mae ein cyfleusterau ardderchog yn cynnwys ystafelloedd modern gyda digon o offer a golau dydd naturiol. Mae gennym gysylltiad ffibr Wifi dibynadwy drwy’r adeilad sydd ar gael i chi a’ch cynrychiolwyr i ddefnyddio yn rhad ac am ddim.

Rydym ni’n ymfalchïo mewn gofal cwsmer o safon uchel ac yn cydweithio gyda chi i sicrhau bod eich digwyddiad yn un llwyddiannus. Bydd gennych chi gyd-drefnydd digwyddiad ymroddedig fydd yn gweithio gyda chi trwy’r holl broses, o pan fyddwch chi’n holi am y tro cyntaf hyd at ddiwrnod y digwyddiad lle bydden nhw ar gael i’ch cynorthwyo.

Cliciwch yma i gael dyfynbris.

Crynodeb

  • Lle i rhwng 2 a 200 o gynrychiolwyr
  • Ystafelloedd cynhadledd gyda rhannau ar wahân
  • Tîm arlwyo o safon
  • Golau dydd naturiol ym mhob ystafell
  • Maes parcio mawr am ddim
  • Awyrgylch braf
  • Wifi cyflym am ddim
  • Llogi offer o safon uchel
  • Cyfraddau ffafriol mewn gwestai lleol.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.