Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Carneddau

Ystafell gynhadledd fawr ac ystafell ar gyfer hyfforddiant wedi ei leoli ar y llawr gwaelod gyda digon o olau naturiol.

Theatr - hyd at 200 o bobl

Cabaret - hyd at 90 o bobl

Gwledda - hyd at 112 o bobl

Ystafell fwrdd - hyd at 36 o bobl

Siâp U - hyd at 27 o bobl

Dosbarth = hyd at 34 o bobl

Cyfleusterau yn yr ystafell yn cynnwys:

  • Taflunydd data
  • Sgrin Tafluniad ar y wal
  • System sain gyda meicroffon lapel a symudol
  • WiFi neu gyswllt rhyngrwyd gwifrog
  • Socedi pŵer yn y llawr
  • Bleindiau tywyll ychwanegol ar gyfer cyflwyniadau.

Hefyd mae gan yr ystafell System Arddangos ar Ganllaw a gall gael eu defnyddio i arddangos lluniau wedi eu ffarmio.

Mae’r ystafell yn agor fewn i Migneint. Dyma’r ystafell ddelfrydol ar gyfer cynadleddau mawr a sesiynau hyfforddi gyda’r opsiwn o ddefnyddio ystafelloedd eraill yn yr adeilad ar gyfer toriadau. Gall cysylltu’r ddwy ystafell drwy linc fideo.

Mae’r drysau ar ochr yr ystafell yn agor allan i gwrt agored.

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gwybodaeth ystafell Carneddau.


>> Yn ôl i ystafelloedd.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.