Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Arlwyo

Rydym yn deall pa mor bwysig ydy bwyd da er mwyn sicrhau fod digwyddiad yn llwyddo ar y cyfan. Pe baech chi’n bwriadu cynnig cinio wrth weithio, bwffe poeth i ginio neu ginio tri chwrs, bydd ein tîm arlwyo ymroddgar yma yn cydweithio gyda chi er mwyn llunio’r fwydlen berffaith ar gyfer eich digwyddiad. Rydym ond yn defnyddio cynhwysion ffres ac yn ymdrechu i ddefnyddio cymaint o gynnyrch lleol â phosib er mwyn gofalu bod eich bwyd o’r safon gorau posib bob amser.

Bu inni lunio ystod o fwydlenni sy’n gweddu at ddant a phoced pawb yn cychwyn o gyn lleied â £4.50 y pen. Rydym yn newid dewisiadau ein bwydlenni yn rheolaidd ac yn cynnig bwydlenni tymhorol. Gall ein tîm cynadleddau drafod eich union anghenion yn fanwl gyda chi pan fyddwch chi’n archebu.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.