Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Tenantiaid

Zip World

Zip World

Mae canolfan cadw lle Zip World a thîm rheoli Zip World yn gweithio yn Glasdir. Ydych chi’n chwilio am ddigwyddiad i roi hwb i’ch adrenalin neu’n dymuno treulio diwrnod hwyl yng nghwmni teulu a ffrindiau? Cysylltwch gyda Zip World i gadw lle. Mae ganddyn nhw rywbeth at ddant pawb ac fe gewch chi brofiad bythgofiadwy heb os.

Gwefan: www.zipworld.co.uk
Trydar: @ZipworldUK
Facebook: /zipworlduk

Conwy Cynhaliol

Conwy Cynhaliol

Wedi’i ariannu trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru fel rhan o Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae Conwy Cynhaliol yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyflwyno’r Rhaglen LEADER 2014 – 2020 yng Nghonwy.

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru yn gynllun buddsoddi 7 mlynedd gyda’r bwriad o wella hydwythedd a hyrwyddo newid trawsffurfiol yn y byd amaeth a choedwigaeth ac mewn cymunedau cefn gwlad. Bydd yn cynnig bron i filfiliwn o bunnoedd i gefn gwlad Cymru a fydd yn help i gefnogi llu o weithgareddau yn ymwneud â’r canlynol:

• Gwella’r gystadleuaeth ymysg y sector amaeth a choedwigaeth
• Diogelu a gwella’r cefn gwlad
• Meithrin busnesau cefn gwald cystadleuol a chynaliadwy ynghyd â chymunedau cefn gwlad llewyrchus.

Gwefan: www.ruralconwy.org.uk
Trydar: @ConwyRural
Facebook: /ConwyRuralPartnership

Gwasanaethau Danfon CBD

Gwasanaethau Danfon CBD

Mae gan Wasanaethau Danfon CBD enw da iawn ymysg cleientiaid mawr a bach am gynnig gwasanaeth danfon dibynadwy ac effeithlon ar hyd a lled Cymru am bris hynod gystadleuol.

Trydar: @CBD_Deliveries
Facebook: /CBDDeliveries1

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Glasdir. Wefan gan Delwedd.

Rhif TAW 202316760

Bookmark and Share