Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Tenantiaid

Conwy Cynhaliol

Conwy Cynhaliol

Wedi’i ariannu trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru fel rhan o Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae Conwy Cynhaliol yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyflwyno’r Rhaglen LEADER 2014 – 2020 yng Nghonwy.

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru yn gynllun buddsoddi 7 mlynedd gyda’r bwriad o wella hydwythedd a hyrwyddo newid trawsffurfiol yn y byd amaeth a choedwigaeth ac mewn cymunedau cefn gwlad. Bydd yn cynnig bron i filfiliwn o bunnoedd i gefn gwlad Cymru a fydd yn help i gefnogi llu o weithgareddau yn ymwneud â’r canlynol:

• Gwella’r gystadleuaeth ymysg y sector amaeth a choedwigaeth
• Diogelu a gwella’r cefn gwlad
• Meithrin busnesau cefn gwald cystadleuol a chynaliadwy ynghyd â chymunedau cefn gwlad llewyrchus.

Gwefan: www.ruralconwy.org.uk
Trydar: @ConwyRural
Facebook: /ConwyRuralPartnership

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.