Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cyfarfod y Tîm

Elen Rowlands

Elen Rowlands Rheolwraig

elen@glasdir.com

Iola Gilbert

Iola Gilbert Rheolwraig Cynorthwyol

iola@glasdir.com

Hannah Owen

Hannah Owen Cydlynydd Cyfarfodydd

hannah@glasdir.com

David Jones

David Jones Cynorthwy-ydd Cyffredinol

info@glasdir.com

Christine Davies

Christine Davies Cynorthwy-ydd Cyffredinol

info@glasdir.com

Paula Hampson -    Cynorthwy-ydd Arlwyo

Paula Hampson - Cynorthwy-ydd Arlwyo

catering@glasdir.com

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.