Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Glasdir yn Fenter Gymdeithasol sydd yn cael ei reoli gan Fwrdd Cyfarwyddwyr. Mae’r Bwrdd yn cynnwys aelodaeth o fusnesau lleol, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. Mae’r Cyfarwyddwyr yn rhoi eu hamser yn wirfoddol ac nid yn cael eu talu am eu gwasanaethau. Y cyfarwyddwyr presennol ydi:

 • Tim Maddox – Cadeirydd
 • Edward Nutting – Is Gadeirydd
 • Elen Rowlands – Ysgrifennyddes y Cwmni
 • Paul Williams - Sector Breifat
 • Martin Cawley – Sector Breifat
 • Eirian Roberts – Menter Nant Conwy
 • Rob Dix – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyng. Ian Jenkins – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Mary Trinder – Cefnogaeth Cymundeol a Gwirfoddol Conwy
 • Elystan Metcalfe – Sector Breifat
 • Rachel Wynn Jones - Sector Breifat
 • Cyng Goronwy Edwards - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (sylwebwr)

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.