Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Amdanom Ni

Mae Glasdir yn ganolfan Busnes a Chynhadledd sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol a agorodd ei ddrysau yn gyntaf yn 2007. Mae’r ganolfan yn ganolbwynt ffisegol ar gyfer hyfforddiant a busnes yn yr ardal ac yn cynnig cyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf. Mae amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a chynhadledda modern ar gael i’w llogi yn ystod y dydd, gyda’r nos neu dros y penwythnos. Mae Glasdir yn leoliad poblogaidd ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau gan sefydliadau a chwmnïau ledled Cymru. Rydym yn croesawu tua 20,000 o bobl i’r ganolfan yn flynyddol ac mae hyn o fudd mawr i’r economi leol.

Datblygwyd y prosiect ar y cyd â Phartneriaeth Wledig Conwy. Fe’i cefnogwyd gan Barneriaeth Datblygu ac Adfywio Economaidd Conwy a chafodd gymorth o £1.16m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Amcan 1. Ariannwyd rhan o’r prosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r Gronfa Adfywio Lleol. Mae partneriaid eraill yn y cyfnodau cynnar eu cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Datblygu Cymru a Coleg Llandrillo Cymru.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae Glasdir wedi datblygu academi hyfforddiant sy’n darparu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant i fusnesau ar draws Cymru - Academi Sgiliau Glasdir. Mae’r cyrsiau yn amrywio o hyfforddiant statudol fel Cymorth Cyntaf i gyrsiau mewn meysydd marchnata, y cyfryngau cymdeithasol a phob dim arall sydd yn y canol. Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu cynnig yn yr ystafell ddosbarth a hefyd mae amrywiaeth eang o gyrsiau ar gael ar-lein. Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth - Academi Sgiliau Glasdir

 

s

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.